Všeobecná a úrazová chirurgia

Informácie pre pacientov

Spôsob objednania

Pacient sa môže sám objednať na vyšetrenie do nášho zariadenia na telefónnych číslach 032/640 15 35 alebo 0915 996 561. Na základne vyšetrenia lekár dôkladne zváži potrebu operačného riešenia ťažkostí pacienta, prípadne odporučí inú konzervatívnu liečbu. Pacient môže byť taktiež odoslaný do nášho zariadenia aj prostredníctvom svojho ortopéda, chirurga, traumatológa či všeobecného obvodného lekára. Pri objednaní termínu operácie, budú pacientovi vysvetlené všetky podrobnosti. Každý pacient je individuálne predoperačne, peroperačne a pooperačne informovaný a menežovaný našimi pracovníkmi.

Hospitalizácia

V súčasnosti sú pre ortopedické výkony určené operačné dni - pondelok, streda a pre plastickú chirurgiu - utorok. Pacient sa dostaví do zariadenia Jednodňovej chirurgie. (Halalovka 61, sídlisko JUH, Trenčín) v deň operácie podľa inštrukcií sestry.

Operačné zákroky sú vykonávané v nasledujúcich druhoch anestézie podľa typu a charakteru operačného výkonu a tiež výberu anestézie podľa želania pacienta- v celkovej anestézii, spinálnej anestézii, epidurálnej anestézii či lokálnej anestézii.

V prípade celkovej anestézie pacienti majú možnosť dostatočne dlhého odsledovania a potrebnej liečby. Prepustenie do domácej starostlivosti je na druhý deň ráno po operácii. Pacient musí mať zaistený odvoz do domáceho prostredia.