Všeobecná a úrazová chirurgia

Priestory

Chirdia - Malý operačný sál Chirdia Chirdia Chirdia Chirdia Chirdia
Malý operačný sál, Čakáreň, Chodba a Pracovňe - Bánovce nad Bebravou

Chirdia - Veľký operačný sál Chirdia - Veľký operačný sál Chirdia - Veľký operačný sál Chirdia - Veľký operačný sál
Priestory - Trenčín