Všeobecná a úrazová chirurgia

Terapia autológnou kondiciovanou plazmou
(Autologous Conditioned Plasma - ACP)

ACPPrudký rozvoj poznatkov v medicíne k nám prináša nový spôsob liečenia akútnych aj chronických úrazov pomocou vlastnej (autológnej) plazmy. Aj keď liečba poranení a defektov mäkkého tkaniva na kostných a chrupavkových štruktúrach použitím upravenej, na vlastné krvné doštičky bohatej, plazmy je všeobecne známa, na Slovensku sa táto možnosť liečby rozšírila len nedávno. Táto metodika svojimi protizápalovými,aniartrotickými a anestetickými účinkami napomáha organizmu k rýchlejšiemu hojeniu, skoršej rehabilitá- cii a skracuje dobu zotavenia po úraze,či degneratívnom poškodení kĺbu.

Mechanizmus účinku tejto bioterapie spočíva v nasledujúcom princípe. Za pomoci špeciálnej renomovanej centrifugačnej techniky získame z vlastnej krvi pacienta plazmu, obohatenú o trombocyty a iné hojacie látky (rastové faktory). Získanú,telu vlastnú plazmu, následne pomocou Arthrexšpeciálnej dvojitej injekčnej striekačky aplikujeme pacientovi do postihnutého miesta. Naše zariadenie poskytuje terapiu autológnou plazmou pomocou originálneho systému (centrifúgy a špeciálnej dvojitej striekačky),dodávaného aj na Slovensko,medzinárodne renomovanou spoločnosťou Arthrex s plnou certifikáciou celého výkonu.

Trombocyty (krvné doštičky) sa aktivujú v okamihu Krvne dostickyopustenia krvného toku - mimo cievy a uvoľňujú proliferatívne a morfogenické proteiny. Tieto rastové faktory (celkovým počtom 6) sú zodpovedné za regeneračné a reparačné procesy vo viacerých tkanivách vrátane kostí, šliach,chrupavky a kože.

Efekt liečby metódou ACP môže byť prínosný v nasledujúcich diagnózach:

Postup aplikaciePostup aplikácie: Pacientovi odoberiemie venóznu krv (z lakťovej žily), ktorej spracovanie trvá 5 minút. Po spracovaní sa podáva do postihnutého miesta vlastná plazma. Do krvi sa nič nepridáva! Celá procedúra, a teda aj návšteva lekára trvá asi 30 minút. Injekcie sa podávajú v intervaloch 5-7 dní . Odporúča sa podať 5 –6 injekcií. V akútnych prípadoch sa však intervaly medzi injekciami môžu skrátiť.


V celej Európskej únii a ani Slovensku táto liečba nie je uhrádzaná zo zdravotného poistenia. Ide o nadštandardnú bio-liečbu hradenú na priamu platbu. Jedna injekcia sa hradí vo výške 200 €, celková kúra 5-6 injekcií tak stojí 1000-1200 €.