Všeobecná a úrazová chirurgia

Všeobecná a úrazová chirurgia

Operačné dni - pondelok, streda

Ťažiskom operatívy sú operácie prietrží (pruhov):

Operácie sú vykonávané v:

Operácie u pacientov všetkých zdravotných poisťovní sú plne hradené.

Pokyny pre pacientov: Po objednaní na termín operácie sa pacient dostaví ráno v deň operácie s laboratórnym vyšetrením krvného séra a interným predoperačným vyšetrením. Večer, alebo na druhý deň po operácii musí mať zaistený odvoz do domáceho prostredia.

Spektrum výkonov