Všeobecná a úrazová chirurgia

Zmluvní partneri

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Mamateyova 17,
P.O.BOX 41
850 05 Bratislava 55

Tel.: 02/6727 7111
Zelená linka: 0850 003 003
E-mail: infolinka@vszp.sk

Dôvera

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
Karadžičova 8 821 08 Bratislava

Tel
.: 02/ 5726 4101,
Zelená linka: 0800 150 150
E-mail: priezvisko.meno@dovera.sk

Union

Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Bajkalská 29/A 821 08 Bratislava

Zelená linka: 0850 003 333, +421/2/2081 5921 (zo zahraničia)
E-mail: union.direct@union.sk