Všeobecná a úrazová chirurgia

Aktuálne informácie

Od decembra 2013 sme na našom novom pracovisku Trenčín – Halalovka, č. 61zahájili okrem doterajších základných artroskopických výkonov všetkých veľkých kĺbov a menších ortopedických výkonov aj artroskopické operácie nestability kĺbov – kolenného a ramenného, a to konkrétne:

  • Plastiku predného skríženého väzu kolena (LCA) – variante výberovo možný typ operácie s prispôsobením sa podľa potrieb a želania pacientovi.
  • Plastika LCA je možná aj v nadštandardnom výbere a to počas jednej operačnej doby súčasne s ošetrením LCA a ostatných poranení.
  • Plastiku Bankartovej lézie (po opakovanom vykĺbení ramena), ako aj iných typov nestabilít ramenného kĺbu.

Každého pacienta pri vyšetrení individuálne a podrobne informujeme o možnostiach a o spôsoboch voľby najvhodnejšieho typu plastiky a timingu (čase) operácie po jeho poranení. Zároveň pacienta informujeme aj o cene jednotlivých výkonov, ktoré sa odvíjajú od typu a rozsahu operácie a takisto od použitia vnútrokĺbneho jednorazového materiálu - kotvičky, umelohmotnej skrutky, nití a iných.

Zo všeobecnej chirurgie od roku 2014 zahajujeme v Trenčíne aj:

  • Operáciu slabinovej prietrže (pruhu, hernie) so sieťkou podľa Lichtensteina.
  • Operáciu kŕčových žíl (varixov): klasicky, rýchlou estetickou operáciou podľa Horna.

Ak potrebujete bližšie informácie, volajte, prosím, na telefónne číslo 0915 996 561. Na tomto čísle sa zároveň môžete objednať na vyšetrenie, na základe ktorého aj na operáciu.


MUDr. Gyüttment Dušan,
vedúci lekár JDCH

O nás

ChirdiaJednodňová zdravotná starostlivosť (JZS) je typ zdravotnej starostlivosti,spočívajúci v jednorázovom ošetrení alebo vyšetrení pacienta, pričom vykonanie zdravotných výkonov umožnuje prepustiť pacienta do 24 hodín od operácie do domácej starostlivosti . Vo svete je tento pojem JZS známy ako "Onedaycare", "One day surgery" alebo "Tagesklinik". Zatiaľčo v krajinách USA, Kanady sa podiel chirurgických výkonov v zariadeniach poskytujúcich jednodňovú zdravotnú starostlivosť šplhá k 60-80% a vo vyspelých krajinách EU k 40-65%, na Slovensku tvorí tento podiel iba 8 %.

Aké sú výhody poskytované v zariadení poskytujúcom jednodňovú zdravotnú starostlivosť?

Chirdia, s.r.o poskytuje v rámci JZS služby v jednodňovej chirurgii už viac ako 7 rokov Činnosť sme zahájili v apríli 2005 v Bánovciach nad Bebravou. Operácie i dohľad nad pacientom vykonáva naďalej kvalitný vzdelaný, zohratý a skúsený kolektív lekárov a sestier s dlhoročnou praxou.

Ťažisko našej činnosti spočíva v artroskopických výkonoch.

Najnovšie sme našu činnosť rozšírili o poskytovanie širokej škály výkonov v plastickej chirurgii, ktorej garantom je emeritný primár MUDr. Peter Siska s viac ako 40-ročnou praxou v tomto odbore.

Väčšina našich pacientov pochádza z Trenčína a okolia, a preto sme sa rozhodli svoju činnosť priblížiť bližšie ku ním.

Chirdia jednodnova chirurgiaDňa 15.10.2012 sme zahájili operačnú činnosť aj v našom novom zariadení jednodňovej chirurgie – v Trenčíne, rozšírením pôvodnej prevádzky v Bánovciach o toto nové miesto výkonu činnosti v Trenčíne - Halalovka č.61,a to v novo zrekonštruovaných priestoroch budovy bývalej lekárne na sídlisku JUH v Trenčíne/ oproti Poliklinike JUH/. Zariadenie dostalo neprehliadnuteľnú fasádu vytvorenú špičkovým slovenským legálnym grafiti umelcom, rodákom z TN, známym pod pseudonymom Nomád. Týmto krokom sme nielen zvýšili dostupnosť pre pacientov, ale zvýšili sme tým aj komfort zariadenia. Svoju činnosť teraz vykonávame v kľudnom prostredí sympatického zariadení rodinného typu, ktoré má 6 postelí. Izby sú vybavené nadštandardne zariadeným interiérom, s možnosťou ubytovania i doprovodu pacienta.


Naše priestory a vybavenie

ChirdiaMáme úplne novú, špičkovo zariadenú operačnú sálu s najvyšším hygienickým štandardom, zabezpečovaným vlastnou sterilizáciou a novou vzduchotechnikou s laminárnym prúdením vzduchu a klimatizáciou dosahujúcou najvyššiu normu čistoty vzduchu M 3,5 (potrebnú pre superseptický kostný sál,ako aj pre porovnnie napr. pre kardiochirurgické výkony).

V našom zariadení v súčasnosti poskytujeme aj terapiu autológnou Chirdiakondiciovanou plazmou (ACP), dnes považovanú za jednu z prevratných a najmodernejších možností liečby širokej škály ochorení – hlavne poškodenia chrupaviek kĺbov.

Všetkých záujemcov o naše služby radi privítame, vyšetríme i zodpovedne ošetríme tak, aby nedošlo ku vzniku komplikácií.

[Fotogaléria]

MUDr.Dušan Gyüttment - vedúci lekár JZS Chirdia, s.r.o.