Jednodňová
chirurgia

Priestory a vybavenie zariadenia

 

 

Chirdia poskytuje pre pacientov komfort v podobe nadštandardnej zdravotnej starostlivosti, a to nielen vďaka vysoko kvalifikovanému zdravotníckemu personálu, ale aj vďaka novo zrekonštruovaným priestorom, modernému a kvalitnému prístrojovému a materiálno- technickému vybaveniu a nadštandardným možnostiam doliečovania aj doplňujúcej liečby, ako sú napr. ACP terapia, laserová sprcha, infúzna liečba, motodlaha, či služby protetika. O vhodnosti jednotlivých liečebných metód je potrebné sa poradiť s našimi ošetrujúcimi lekármi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Chirdii čaká na pacientov prostredie s príjemnou atmosférou. V rámci prízemia je umiestnená okrem čakárne a prijímacej ambulancie aj operačná sála. Chirdia má k dispozícii moderne vybavenú operačnú sálu so vzduchotechnikou s laminárnym vertikálnym prúdením vzduchu a klimatizáciou, ktorá spĺňa najvyšší hygienický štandard /norma M 3,5 obdobný čistote transplantačných sál/. Pravidelne dohliadame na čistotu a sterilitu prostredia, aby sme predchádzali vzniku a prenosu infekcií, a to nielen na operačnom sále, ale v celom zariadení. Dodržiavanie hygienických predpisov a noriem je pravidelne kontrolované hygienikmi RÚVZ Trenčín.

 

 

 

 

 

Súčasťou prízemia sú tri izby slúžiace pre pacientov po operačných výkonoch. K dispozícii je jednolôžková VIP izba, jedna trojlôžková a jedna dvojlôžková izba. V Chirdií v rámci stáleho zlepšovania a skvalitňovania služieb a komfortu pacienta sme zakúpili novénemocničné lôžka aj s antidekubitnými matracmi. Tieto nové nemocničné lôžka od firmy PromaReha sú plne polohovateľné, mechanické aj elektrické a  vyhovujú najvyšším európskym štandardom. Izby pôsobia príjemne a útulne. Pre pohodlie pacienta je možné, aby bol spolu s ním ubytovaný aj doprovod, čo využívajú najmä rodičia operovaných detí. Samozrejmosťou je bez barierové WC, sprcha, TV, chladnička a WIFI pripojenie. Na 1. poschodí je umiestnená ortopedická ambulancia, ktorá má vlastnú čakáreň. Súčasťou priestorov na tomto poschodí je aj miestnosť pre zákroky a miestnosť so sonografom a motorovou (elektrickou) dlahou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otvoriť na novej karte

 

Aké bude u nás počasie?