Jednodňová
chirurgia

Služby protetika - ortotika

 

Dvakrát do týždňa dochádza do nášho zariadenia protetik. Odbor protetika sa zaoberá spôsobmi náhrady chýbajúcej časti tela, zvyčajne končatiny (či už došlo k strate časti tela po úraze, ochorení alebo chýba od narodenia), teda jej tvaru aj pohybovej funkcie. Technická pomôcka sa nazýva protéza.

 

Dnešné technológie v oblasti protetiky sa snažia vrátiť pacientovi bežnú kvalitu života. Samozrejme celý proces od operácie cez rehabilitáciu až po zhotovenie a aplikáciu pomôcky si vyžaduje váš čas, snahu a pozitívny prístup.

 

 

 

 

 

V ortopedickej protetike sa používajú:

  • privykacie protézy - používajú sa na preklenutie obdobia do stabilizácie amputačného kýpťa. Vyžadujú si opakované úpravy kvôli meniacemu sa kýpťu a formovaniu mäkkých tkanív. Doba ich aplikácie je individuálna a závisí od času ktorý je potrebný na dosiahnutie definitívneho tvaru kýpťa. Ak je rana dobre zhojená a kýpeť formovaný, doba je cca 6 týždňov od amputácie).
  • prvá definitívna protéza - vyhotovuje sa podľa klinického nálezu a to pri definitívnom ustálení tvaru amputačného kýpťa, podľa stupňa funkčného režimu používania protézy a tiež psychického stavu pacienta a jeho potrieb. Predpisuje sa približne po 3 až 4 mesiacoch od aplikácie privykacej protézy.

 

 

 

 

 

  • opakované vyhotovenie definitívnej protézy - nárok vzniká pacientovi raz za 5 rokov ale samozrejme toto časové obdobie závisí aj od typu protézy. Protézy pre pacientov do 18 rokov sa poskytujú podľa rovnakých zásad ako protézy pre pacientov nad 18 rokov, ale úhrada opakovanej definitívnej protézy zdravotnou poisťovňou je možná jedenkrát ročne podľa vývinu dieťaťa.

 

 

 

 

 

 

 

Pozrite sa, ako u nás prebieha vyšetrenie protetika - ortotik

 

 

 

Odbor ortotika sa zaoberá spôsobmi náhrady a úpravy chýbajúcich a oslabených pohybových funkcií, korekciou a prevenciou deformít pohybového aparátu. Nezaoberá sa náhradou tvaru. Technická pomôcka sa nazýva ortéza. Ortézy majú liečebný, rehabilitačný a profylaktický (preventívny) efekt. Chránia a stabilizujú váš pohybový aparát a zároveň slúžia na korekciu, odľahčenie, kompenzáciu funkčnosti či imobilizáciu časti tela.

 

 

 

 

 

Rozlišujeme ortézy  

  • ortézy končatín nebandážneho typu- indikujú sa pri zlomeninách kostí, vykĺbení, vyvrtnutí, natiahnutí a poškodení väzov či kĺbov. Ortézy po úraze sú určené na odľahčenie, fixáciu, ale aj na korekciu poškodenej časti tela. Ak je potrebná rýchla a krátkodobá aplikácia, používajú sa ortézy z nízkoteplotného termoplastu, ktoré môžu byť neskôr nahradené pevnejšími polyetylénovými alebo laminátovými ortézami.
  • ortézy trupu- patria sem korzety (pomáhajú liečiť trup a chrbticu, zabezpečujú korekciu osovej odchýlky a deformity chrbtice pri skolióze alebo kyfóze, po operáciách a zlomenine driekovej chrbtice alebo panvy či osteoporóze stabilizujú a fixujú chrbticu), sedačky (slúžia na uvedenia pacienta do sedu v ktorom ho stabilizujú) a vertikalizačné zariadenia(umožňujú pacienta polohovať aj vo vertikálnej polohe a v predklone).
  • ortézy hlavy nebandážneho typu - sem zaraďujeme profylaktické pomôcky (tvárové masky) na ochranu nosa a tváre, napr. po fraktúrach a úrazoch, goliere určené na stabilizáciu krčnej chrbtice s možnosťou fixácie hlavy a detské helmy.
  • bandážne pomôcky – predstavujú ortézy vyrobené z elastických alebo čiastočne elastických materiálov. Používajú sa predovšetkým pri rekonvalescencii, na doliečenie poúrazových a pooperačných stavov, majú podpornú a čiastočne aj fixačnú funkciu a preventívnu funkciu. Nebránia pohybu, len ho obmedzujú.
  • ortézy chodidla - patrí sem ortopedická obuv a vložky, používajú sa na ošetrenie ochorení, deformít a chýb chodidiel, ale nepriamo pôsobia aj na iné časti tela, napríklad na ovplyvnenie osových odchýlok dolných končatín a trupu.  

 

 

 

 

 

Protézy aj ortézy sa zhotovujú individuálne podľa špecifických potrieb pacienta, s ohľadom na jeho zdravotný stav a spôsob života. Len niektoré druhy jednoduchých ortéz a jednoduchej obuvi (nakoľko aj ortopedická obuv sa radí k ortézam) sa vyrábajú aj sériovo a pacient si ich môže zakúpiť v lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok. Individuálne zhotovené pomôcky, okrem ortopedickej obuvi a vložiek, uhrádza zdravotná poisťovňa a pacient na ne nedopláca. Pri zhotovení obuvi a vložiek do obuvi hradí časť sumy poisťovňa. Protetické a ortetické pomôcky vám môže predpísať váš odborný lekár.

 

 

 

 

 

 

 

Zavolajte nám a dohodnite si stretnutie protetika - ortotika

 

Kontaktujte nás

 

 

Aké bude u nás počasie?