Jednodňová
chirurgia
Komfort jednodňovej chirurgie
Poobede prídete na operáciu, ráno oddýchnutý odchádzate po operácii.

Sestrička sa po operácii venuje každému pacientovi.
Užší kontakt s pacientom
U nás máte pohodu rodinného prostredia, lekár veľmi dobre pozná svojho pacienta a pacient lekára
Príjemné prostredie
U nás máte komfort vybavenia prináležiaci 21. storočiu.

Starajú sa o vás lekári s dlhoročnou praxou - naďalej vzdelávajúci.

Jednodňová chirurgia

 

Jednodňová zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť poskytovaná ambulantnou formou pacientovi, ktorého zdravotný stav si vyžaduje pobyt na lôžku v dĺžke trvania menej ako 24 hodín. Ide o moderný spôsob zdravotnej starostlivosti, ktorý je vo svete známy pod pojmom „Onedaycare“ alebo „Onedaysurgery“.

 

V rámci JZS sa vykonávajú diagnostické, operačné a liečebné výkony v jednotlivých špecializovaných odboroch akými sú napríklad chirurgia, úrazová chirurgia, plastická chirurgia, gynekológia, ortopédia, urológia či oftalmológia, avšak nejedná sa o náročné zdravotnícke výkony s následnou niekoľkodňovou hospitalizáciou.

 

Pri výkone jednodňovej chirurgie pacient prichádza do zdravotníckeho zariadenia v deň operácie a optimálne do 12, najneskôr do 24 hodín odchádza do domácej starostlivosti. Súčasťou jednodňovej chirurgie sú všetky predoperačné vyšetrenia, ako i následné pooperačné kontroly počas domácej liečby vrátane vyberania stehov.

 

 

 

 

O nás

Chirdia, s. r. o. je neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje služby jednodňovej zdravotnej starostlivosti od roku 2005. Začínali sme v Bánovciach nad Bebravou a v roku 2012 sme sa rozhodli zriadiť jednodňovú chirurgiu v Trenčíne. Budova bývalej lekárne na sídlisku JUH prešla pod našimi rukami rozsiahlou rekonštrukciou a stala sa naším novým domovom. Zariadenie dostalo neprehliadnuteľnú fasádu, ktorú špeciálne pre nás vytvoril špičkový slovensky legálny graffity umelec a rodák z Trenčína pôsobiaci pod pseudonymom Nomad.

 

 

 

 

 

 

Sme členom Slovenskej asociácie jednodňovej chirurgie, ktorá bola založená v roku 2002 so zámerom rozvoja tejto formy zdravotnej starostlivosti. Ako asociácia, tak aj my sme toho názoru, že väčšinu plánovaných operácii je možné absolvovať bez hospitalizácie. Koncentrácia výkonov jednodňovej chirurgie do ambulantnej starostlivosti je podporovaná aj ministerstvom zdravotníctva za účelom redukcie lôžok v nemocniciach a efektívnejšieho využívania zdrojov, aby sa tak šetrili finančné prostriedky na náročnejšie ochorenia a zákroky.

 

 

 

 

Prečo si vybrať nás?

Naše zariadenie je zamerané na výkony jednodňovej chirurgie a ortopédie. Celý kolektív lekárov a sestier poskytuje služby na nadštandardnej úrovni s cieľom vytvoriť pre pacienta príjemné rodinné prostredie a zabezpečiť mu maximálnu možnú mieru zdravotnej starostlivosti. Prioritou je pre nás spokojný a zdravý pacient. Zabezpečíme vám profesionálnu perioperačnú a pooperačnú zdravotnú starostlivosť, v rámci ktorej si môžete optimálne a podľa vášho želania naplánovať vyšetrenie alebo operáciu, a to vo veľmi krátkom časovom intervale - bez čakacej doby. Dôkazom vysokej úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti a profesionality personálu nášho zariadenia je aj skutočnosť, že máme zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami v rámci Slovenskej republiky.

 

 

 

 

 

 

Zdravotnú starostlivosť poskytujeme v príjemnom a hlavne sterilnom prostredí, nakoľko kladieme dôraz na vysoký hygienický štandard, ktorým minimalizujeme riziko vzniku nemocničných infekcií. Disponujeme kvalitným prístrojovým a materiálovým vybavením. Pacient má u nás bezprostredný kontakt s ošetrujúcim personálom, ktorý má časový priestor neanonymne a plnohodnotne sa venovať jeho potrebám. Veríme totiž, že individuálny a ľudský prístup zdravotníckeho personálu ku každému pacientovi je základom jeho spokojnosti a skoršieho návratu do bežného života.

 

 

 

Aj preto si v Chirdii zakladáme na rodinných vzťahoch a príjemnej uvoľnenej atmosfére nielen medzi pacientom a personálom ale aj medzi zamestnancami. Snažíme sa eliminovať stres a strach z vyšetrenia alebo zákroku a nadviazať s pacientmi dôverný vzťah založený na komunikácií a na pocite bezpečia. Pacientovi poskytujeme nadštandardné služby v podobe vlastného sonografu, má tiež možnosť zapožičať si motodlahu na rozcvičenie kolena a domáce pooperačné doliečenie, využiť účinky ACP terapie, infúznej liečby, účinky moderného viacfunkčného fyziatrického prístroja ETIUS ULM, ktorý poskytuje k doliečeniu možnosť ultrazvukovej, laserovej či elektrickej liečby.

 

 

 

 

 

 

Pravidelne do zariadenia dochádza protetik a fyzioterapeut. Zároveň má pacient po operácií nepretržite možnosť kontaktovať zdravotnú sestru v službe,ktorá sa venuje iba 5 – tim operantom alebo aj lekára v príslužbe, to znamená, že poskytujeme pooperačnú pohotovosť pre pacientov. Ak vás bolia kĺby alebo vám jednoducho pohyb spôsobuje bolesť, navštívte Chirdiu a my vám radi pomôžeme zlepšiť kvalitu vášho života.


 

 

Vypočujte si, čo o nás povedali pacienti  Zistiť viac

 

 

Aké bude u nás počasie?