Jednodňová
chirurgia

Pracovný tím

 

V Chirdii poskytuje pacientom zdravotnú starostlivosť vysoko špecializovaný lekársky personál a skúsené zdravotné sestry. Lekársky tím je zložený z dvoch chirurgov, úrazového chirurga, troch ortopédov, 2 anesteziológov (prim. MUDr. Gabriel Krbušík a MUDr. Ján Krbúšik,jr. ), ako aj zo šiestich zdravotných sestier pomocného personálu.

 

 

 

 

MUDr. Dušan Gyüttment – chirurg, traumatológ

 

 

Video rozhovor

 

 

Moja chirurgická cesta je dlhá. Mám za sebou viac ako 40 ročnú prax a dve atestácie - z chirurgie a jednu z traumatológie. Po mnohých rokoch strávených v prostredí nemocnice, a to aj vo funkcii primára chirurgického oddelenia, som sa rozhodol zamerať sa na jednodňovú chirurgiu. A tak od roku 2005 pôsobím ako vedúci lekár v našom zariadení jednodňovej chirurgie Chirdia. To znamená, že riadim a koordinujem chod celého zariadenia, odbornú činnosť ostatných lekárov, indikujem operácie, vykonávam výberovo aj niektoré operačné zákroky a pooperačnú starostlivosť i prácu na ambulancii.

 

 

S jednodňovou chirurgiou sme začínali v roku 2005 a začiatky naozaj neboli jednoduché. V tom čase bolo na Slovensku len pár zariadení takéhoto zamerania. Pacienti si však na toto nóvum veľmi rýchlo zvykli a oceňujú všetky benefity, ktoré jednodňová chirurgia v súkromnom zariadení prináša. Naši lekári a zdravotné sestry poskytujú vysokú kvalitu zdravotnej starostlivosti. Po niekoľkých rokoch praxe môžem potvrdiť, že jednodňovú chirurgiu môžu robiť naozaj len skúsení lekári,schopní samostatne perfektne operovať a tak sa vyhnúť komplikáciam,pričom pri ich zriedkavom výskyte sú schopný ich ihneď riešiť. Ako lekár som veľmi rád, keď od nás pacient odchádza kvalitne profesionálne ošetrený a spokojný. Zakladáme si nielen na odbornosti, ale aj na neanonymnej komunikácii s pacientmi, snažíme sa im vytvoriť príjemnú rodinnú atmosféru.

 

 

 

 

 

MUDr. Richard Centový – ortopéd

 

 

Video rozhovor

 

 

Lekársku prax v odbore ortopédia vykonávam od roku 1996. V našom zariadení pracujem od roku 2015 ako lekár ortopedickej ambulancie a zároveň vykonávam aj jednodňové chirurgické zákroky. Chodievam tiež prednášať na Dubčekovu univerzitu v Trenčíne v odbore ošetrovateľstvo, aby som svoje odborné vedomosti a skúsenosti sprostredkoval ďalej a zároveň sa neustále vzdelával. Cit pre lekársku profesiu som do veľkej miery zdedil po svojom otcovi, ktorý je odborníkom v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia a pôsobí v Trenčianskych Tepliciach. Chirurgia a pohybový aparát boli a sú mojimi srdcovými záležitosťami a aj preto sa tejto špecializácii venujem už viac ako 20 rokov. Svoju ortopedickú prax som začínal na ortopedickom oddelení v Trenčianskych Tepliciach, neskôr som ambulantne pôsobil v Novom Meste nad Váhom.

 

 

Ako ortopéd vykonávam svoju prácu poctivo, ku každému pacientovi pristupujem individuálne a citlivo. Podľa možností sa snažím vždy urobiť všetko, čo je v mojich silách ako lekára a ak vidím, že je pacient spokojný, šťastný a zlepšil sa mu zdravotný stav, viem, že moja práca má naozaj zmysel. Verím, že takýto prístup má vplyv na zdravie a spokojnosť našich pacientov. Naše zariadenie okrem odborného prístupu poskytuje pacientom rodinnú atmosféru, blízky kontakt so zdravotníckym personálom a dostatočný čas a priestor na adekvátnu zdravotnú starostlivosť.

 

 

 

 

 

MUDr. Anna Soldánová - ortopedička

 

 

Video rozhovor

 

 

Moja lekárska prax v odbore ortopédia sa začala v roku 2012. Vychovalo ma ortopedické pracovisko vo FNTN, s ktorým som aj naďalej v kontakte. V roku 2018 som úspešne zatestovala v tomto odbore.  V našej rodinnej firme pracujem od roku 2019. V rámci jednodňovej ambulantnej činnosti sa venujem manažmentu pacienta pred operáciou, príprave pacienta na operáciu a ambulantnej pooperačnej starostlivosti. V operatíve sa venujem najmä menším ortopedickým výkonom. Ďalej sa vo svojej ambulantnej praxi  venujem a chcem aj naďalej zameriavať hlavne na ortopedické ochorenia u detí už od útleho veku. Od jesene 2019 realizujem na našom pracovisku v rámci prevencie, sonografiu bedrových kĺbov u novorodencov a taktiež podoskopické vyšetrenie. Svojej práci sa venujem poctivo a dôsledne. Kladiem dôraz najmä na informovanosť pacienta o postupe liečby, bez ktorej by nebola správna compliance (spolupráca) pacienta a tým by nebol ani dobrý výsledok liečby celkovo.

 

 

 

 


 

Prim. MUDr. Karol Gottschal – ortopéd

 

 

Video rozhovor

 

 

Momentálne pracujem ako primár ortopedického oddelenia vo Fakultnej nemocnici Trenčín a v Chirdii pôsobím od roku 2005. V rámci jednodňovej chirurgie sa venujem miniinvazívnym výkonom na pohybovom aparáte, a to predovšetkým artroskopickým operáciám kĺbov. Artroskopii sa venujem od roku 1993, kedy sme sa ako jej zakladatelia v Slovenskej republike, intenzívnejšie začali venovať v Trenčianskych Tepliciach. V 90tych rokoch sa totiž metóda artroskopie začala celosvetovo rozširovať a ja som mal ako mladý začínajúci lekár veľké šťastie a možnosť vzdelávať sa práve týmto smerom. Keďže medicína je v neustálom vývoji, je potrebné sa pravidelne vzdelávať. Často prednášam, zúčastňujem sa celosvetových kongresov zameraných na artroskopiu alebo ortopédiu a presadzujem do praxe aj najnovšie operačné postupy.

 

Vždy som chcel pomáhať ľuďom a robiť niečo zmysluplné a prospešné pre spoločnosť. Vybral som si medicínu, ktorú považujem za krásnu profesiu. Ako športovec som mal vždy blízko k pohybovému aparátu a chcel som sa stať športovým lekárom. Život ma však priviedol k ortopédii. Z pohľadu lekára je pre mňa najdôležitejšie, aby som pacientovi neublížil a aby som sa vždy snažil urobiť pre neho z odborného aj ľudského hľadiska maximum. Tak, aby z našej práce pacient vnímal prospech.

 

Janka Koleňáková - vrchná sestra

 

 

 

 

Anna Slováková - Dipl. operačná sestra

 

 

 

 

Prim. MUDr. Gabriel Krbušík - anesteziológ

 

 

 

 

 

 

Mgr. Viera Janovská - sestra, ortopedická

ambulancia

 

 

 

Jana Dunajčíková - zdravotná sestra pri lôžku

 

 

 

 

Marián Tunega – ošetrovateľ

 

 

 

 

 

 

Pavel Vališ - zdravotný asistent

 

 

Anna Ducka - anesteziologická sestra

 

 

 

Alena Bacová - Dipl. anesteziol. sestra

 

 

 

 

 

Hela Trabalíková - zdravotná sestra pri lôžku

 

 

 

MUDr. Ján Krbušík - anesteziológ

 

 

 

 

 

 

Aké bude u nás počasie?