Jednodňová
chirurgia

Artroskopické operácie kolena, ramena, lakťa, zápästia a členka

 

Naše zariadenie sa v rámci výkonov jednodňovej chirurgie, ortopédie a traumatológie špecializuje na artroskopické operácie. K najčastejším artroskopickým operačným zákrokom u nás patria artroskopie kolena, ramena, lakťa a zápästia.

 

Častými pacientmi sú pacienti po športových úrazoch, ktorí majú problémy s meniskom alebo achillovou šľachou.

 

V súčasnosti artroskopia predstavuje najmodernejšiu diagnostickú a terapeutickú metódu, ktorá sa využíva na ošetrenie mäkkých častí kĺbov ako sú kĺbové puzdrá, väzivá, chrupavky a menisky.

 

 

 

 

 

 

 

Prečo si vybrať práve naše zariadenie na artroskopiu?

 

 

 

Väčšina problémov s kĺbmi spôsobuje pacientom značné bolesti a výrazné obmedzenia v každodennom fungovaní. Aj preto si často vyžadujú operačný zákrok. Práve artroskopia pre takýchto pacientov poskytuje ideálne riešenie, pri ktorom sa minimálne zaťaží ich organizmus.

 

Pomocou artroskopie sa najčastejšie operujú degeneratívne ochorenia kĺbov a stavy po úrazoch kĺbov, najčastejšie kolena, ramena, lakťa, bedrového kĺbu, zápästia a členku. V priebehu artroskopického zákroku sa často dajú odhaliť rôzne druhy poškodenia alebo zmeny na chrupavkách, ktoré neodhalilo iné vyšetrenie a ktoré je možné priamo ošetriť.

 

 

 

 

Výhody artroskopie

 • malé operačné ranky veľkosti cca 1 cm,
 • rýchlejšie hojenie a rehabilitácia, a teda kratšia práceneschopnosť,
 • presná vizualizácia kĺbu vďaka kamere,
 • minimálne poškodenie zdravých tkanív,
 • menšia pooperačná bolesť,
 • znížené riziko infekcie,
 • možnosť realizovať širokú škálu operačných výkonov v rámci jednodňovej chirurgie.

 

 

 

 

 

 

 

Artroskopia je náročný medicínsky výkon, ktorý si vyžaduje skúsený operačný tím. Na artroskopickú operáciu je potrebné odporúčanie odborného lekára, teda chirurga, ortopéda alebo traumatológa.  Pred samotnou operáciou je potrebné absolvovať odbornú konzultáciu spojenú s anamnézou, klinické vyšetrenie, vyšetrenie zobrazovanými metódami – RTG, CT alebo MRI. Zákrok sa vykonáva v celkovej alebo spinálnej anestézii. Priebeh operácie samozrejme závisí od typu zákroku a stupňa poškodenia kĺbových štruktúr.   Artroskopia je náročný medicínsky výkon, ktorý si vyžaduje skúsený operačný tím. Na artroskopickú operáciu je potrebné odporúčanie odborného lekára, teda chirurga, ortopéda alebo traumatológa.  Pred samotnou operáciou je potrebné absolvovať odbornú konzultáciu spojenú s anamnézou, klinické vyšetrenie, vyšetrenie zobrazovanými metódami – RTG, CT alebo MRI. Zákrok sa vykonáva v celkovej alebo spinálnej anestézii. Priebeh operácie samozrejme závisí od typu zákroku a stupňa poškodenia kĺbových štruktúr.

 

 

 

 

Artroskopia kolena

Kolenný kĺb patrí medzi najkomplikovanejšie a zároveň najčastejšie poranené kĺby v ľudskom tele. K poraneniu kolenného kĺbu dochádza hlavne pri športových aktivitách, kde rizikovými športmi sú hlavne lyžovanie, hokej, futbal alebo atletika. Bolesti kolena však môžu byť spôsobené aj degeneratívnymi zmenami, teda opotrebovaním alebo vrodenou anomáliou, prípadne rôznymi systémovými ochoreniami (reumatoidná artritída alebo DNA). Ak máte kĺb poškodený, tak môžete pociťovať rôzne príznaky ako napríklad chronické bolesti, obmedzenú a bolestivú hybnosť, opuchy, instabilitu, pocit prelupovanie v kĺbe a neschopnosť kĺbu zvládať záťaž.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri diagnostike poškodenia kolenného kĺbu je dôležitá prvotná anamnéza vzniku problému. V rámci vyšetrenia sa zisťuje nielen príčina, teda pôvod bolestí alebo zranenia, ale aj jeho rozsah, závažnosť, lokalizácia, možnosti hybnosti a stability. Najčastejšími dôvodmi pre artroskopiu kolena je poškodenie meniskov, predného skríženého väzu, bočných väzov a chrupaviek, ale aj podvrtnutie kolena, vyskakovanie jabĺčka a rôzne degeneratívne zmeny.

 

 

 

 

 

Artroskopia ramena

Ramenný kĺb má v ľudskom tele najväčší rozsah pohybu a zároveň disponuje veľkou silou. Práve pre tieto vlastnosti je veľmi náchylný k poraneniam. Artroskopia ramena pomáha  odstrániť príčinu bolesti alebo poruchy funkcie ramenného pletenca a zlepšiť tak jeho hybnosť.. K najčastejšie sa vyskytujúcim úrazom ramena patrí jeho vykĺbenie, teda luxácia, ktoré vzniká hlavne pri pádoch a športe. Predovšetkým u športovcov a ťažko fyzicky pracujúcich ľudí dochádza k opakovaným mikroúrazom ramena, pretože opakovanou aktivitou poškodzujú mäkké štruktúry kĺbu. Aj takýmto občasným menej intenzívnym bolestiam je potrebné venovať vašu pozornosť. Môže totiž dôjsť k poškodeniu obalu kĺbu ramena (manžety rotátorov), opotrebovaniu kĺbu alebo útlakovému syndrómu (vzniká medzi hlavicou ramennej kosti, výbežkom lopatky a obalom ramennej kosti).

 

Bolesti v ramene však nepociťujú len pacienti po úraze ale aj pacienti s degeneratívnymi zmenami pri artróze (zmeny na chrupavkách a kostiach ramena ktoré spôsobujú bolesť a obmedzujú silu a hybnosť) a tiež pacienti s vrodenými problémami - voľnosťou ramenného kĺbu (multidirekcionálna instabilita) a hypermobilitou (tzv. voľný kĺb). V rámci artroskopie ramena sa najčastejšie vykonávajú zákroky súvisiace so stabilizáciou vyskočeného kĺbu, odstránením usadenín vápnika v šľachách ramena, zrastov a voľných kĺbnych telies, uvoľňovaním kĺbu alebo prišitím roztrhnutých šliach.

 

 

 

 

Artroskopia lakťa

K najčastejším artroskopickým operáciám, ktoré sa vykonávajú v oblasti lakťového kĺbu patria:

 • odstránenie kalcifikátov a voľných kĺbnych teliesok 
 • odstránenie hypertrofickej riasy - pri jej hypertrofii teda patologickom zväčšení spôsobuje bolesti, zaťažuje chrupky a vytvára na nich zmeny, obmedzuje pohyb a pacient môže pociťovať pi pohybe pocit preskočenia;
 • ošetrenie chrupiek a odstránenie osteofytu - poškodenie chrupiek a vznik osteofytov, teda kostných výrastkov vzniká opotrebovaním a ako následok postraumatickej zmeny, spôsobuje opuchy, bolesti a obmedzuje pacienta v pohybe;
 • synovektómia - teda odstránenie výstelky, ktorá sa zmnoží a prekáža tak pri pohybe, vedie k nadmernej tvorbe tekutiny a tým aj k opuchom lakťa. Zmnoženie vzniká chronickým dráždením kĺbneho púzdra, po úrazoch alebo pri reumatických ochoreniach.
 

 

 

 

 

Artroskopia členka

Tak ako každý iný kĺb aj členok je odolný voči zaťaženiu iba do určitej miery. Každý úraz členkového kĺbu je sprevádzaný bolesťami, opuchmi, nemožnosťou dostúpiť na končatinu a obmedzením hybnosti. Úrazy členka, väčšinou podvrtnutia môžu viesť k degeneretívnym zmenám, poraneniu chrupavky, kosti, mäkkých tkanív a dokonca k vytvoreniu hematómu. Ak sa porania mäkké tkanivá v kĺbe, dochádza k instabilite. K najčastejším artroskopickým operáciám členkového kĺbu patrí extrakcia voľných kĺbnych teliesok, ale aj myšiek, ošetrenie chrupiek, ošetrenie disekujúcej osteochondrózy talu, liečba impingement syndrómu a odstránenie synovie, teda zmnoženej výstelky.

 

Artroskopia zápästia

Poškodenia niektorej z častí zápästia spôsobujú značné bolesti a ovplyvňujú schopnosť používať zápästie a v podstate aj celú ruku. Artroskopia zápästia sa indikuje pre bolestiach nejasného pôvodu alebo pri poraneniach väzov zápästia. Bolesti zápästia sa dostavia nielen po úraze či podvrtnutí, ale aj pri artróze, či reumatoidnej artridíte, ale aj pri nadmernom zaťažovaní.

 

 

Aké bude u nás počasie?