Jednodňová
chirurgia

Informácie pre pacientov

 

Objednanie

 

Naše zariadenie je zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní pôsobiacich v rámci Slovenskej republiky.

Ak máte záujem o ambulantné ortopedické vyšetrenie, kontaktujte ortopedickú ambulanciu na telefónnom čísle 0948 359 575, najlepšie v čase od 7:00-8:00 a od 14:00-15:00. K vyšetreniu je potrebné mať odporúčanie od lekára.

Ak máte záujem o konzultáciu týkajúcu sa operačného zákroku, prípadne už máte odporúčanie od odborného lekára k operácii, kontaktujte ambulanciu jednodňovej chirurgie (0915 996 561, 0948 081 662). Súčasťou konzultácie je aj vyšetrenia pacienta.

V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nebude možné, aby ste absolvovali vopred dohodnutý termín vyšetrenia alebo zákroku, oznámte to prosím telefonicky, prípadne emailom.

 

Služby nášho zariadenia môže využiť dospelý aj detský pacient. V prípade, že je potrebné riešiť váš zdravotný problém operačne, v rámci konzultácie s odborným lekárom Vám budú vysvetlené všetky náležitosti a postupy operačného výkonu, možnosti anestézie, rozsah a termín predoperačných vyšetrení a následne si dohodnete termín zákroku. Podrobne vás informujeme aj o dobe liečenia, rehabilitácií a dohodneme si s vami termíny kontroly. Personál zariadenia vám teda poskytne všetky potrebné informácie týkajúce sa predoperačných, peroperačných aj pooperačných úkonov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operačné zákroky vykonávame v anestézii podľa charakteru operačného výkonu a ak je to možné vzhľadom k zdravotnému stavu a druhu operácie, tak aj podľa želania pacienta. Je možné vybrať si celkovú, spinálnu, epidurálnu alebo lokálnu anestéziu. V prípade celkovej anestézie zariadenie poskytuje možnosť dostatočne dlhého sledovania pooperačného stavu pacienta.

 

 

 

 

 

Pozrite si vybavenie našich izieb   Vybavenie chirdia

 

 

 

 

 

Hospitalizácia

Keď si dohodnete termín operačného zákroku, zdravotný personál vám podrobne vysvetlí všetky zásady a inštrukcie súvisiace s hospitalizáciou. Pacient objednaný na operáciu prichádza do zariadenia o 14:00 hod a na druhý deň ráno po operácii, t. j. medzi 8:00 hod a 9:00 hod je prepustený do domáceho liečenia.

Pred operačným výkonom by ste mali dodržiavať nasledovné všeobecné zásady:

  • 24 hodín pred plánovaným výkonom nepožívať alkoholické nápoje ani iné návykové látky;
  • 5 až 7 dní sa neodporúča používať lieky, ktoré obsahujú kyselinu acetylsalicylovú (teda acylpirín, anopyrín alebo aspirín);
 
  • v prípade užívania antidepresív sa pred plánovaným výkonom operácie odporúča konzultovať ich užívanie/vysadenie s psychiatrom alebo neurológom aj s našim anesteziologom/;
  • operačný zákrok je kontraindikovaný, ak v deň operácie začala menštruácia;
  • pred operačným výkonom od 10,00 hod.už nejedzte a od 12,00 hod. ani nepite;
  • ak pravidelne užívate lieky (okrem hormonálnej antikoncepcie, náhradnej hormonálnej liečby, minerálov alebo vitamínov), je potrebná konzultácia s naším anesteziológom;

 

 

 

 

 

Prečo si vybrať chirdiu?

 

 

 

Odporúčania od našich pacientov

 

 

 

 

V deň hospitalizácie

 

V deň dohodnutého operačného výkonu sa o 14,00 hod. dostavíte do nášho zariadenia. So sebou si prinesiete laboratórne vyšetrenie krvného séra, interné predoperačné vyšetrenie, predanesteziologické vyšetrenie, preukaz zdravotného poistenca, občiansky preukaz, kompletnú zdravotnú dokumentáciu - zdravotnú kartu a veci osobnej potreby. Prineste si so sebou aj všetky pravidelne užívané lieky. Náš personál vás odprevadí na izbu a poskytne všetky potrebné inštrukcie súvisiace s ďalším postupom.

 

 

 

 

 

 

 

Po operačnom výkone

 

 

 

Po operačnom výkone je pacient uložený na izbu a sledovaný zdravotnou sestrou počas celej dĺžky hospitalizácie. Zdravotná sestra je pacientom plne k dispozícii, mení im ľadové obklady, podáva infúzie od bolesti, ráno operácii pripraví potrebné občerstvenie. V prípade potreby sestrička zavolá lekára, ktorý je v pohotovostnom režime a je pripravený riešiť prípadné komplikácie. Po hospitalizácii, t. j. na druhý deň ráno po zákroku pacienta skontrolujeme, previažeme ranu a dohodneme si s ním termíny kontroly a vyberania stehov. Zároveň je pacient fyzioterapeutom poučený o pooperačných cvičeniach, ktoré sú mu vysvetlené aj prakticky. Následne je pacient prepustený do domácej starostlivosti. Samozrejme je potrebné, aby mal zaistený bezpečný odvoz domov.

 

 

 

 

Dôležité

Dôležité upozornenie! Po anestézii by ste nemali viesť motorové vozidlo, obsluhovať elektrické prístroje, užívať návykové látky (alkohol, omamné látky), pracovať vo výškach a ani podpisovať dôležité a záväzné dokumenty. Užívajte len lieky na utlmenie bolesti predpísané alebo odporučené lekárom. Pohotovostnú službu pre pacientov po operáciách zabezpečujú sestra v službe a lekár v príslužbe na tel. č: 0915 996 561.

 

 

 

Ak ste nemocensky poistený, potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti vám vystaví váš všeobecný praktický lekár.

 

V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností počas vyšetrenia alebo príprav na operáciu a po jej absolvovaní sa neváhajte spýtať lekára alebo zdravotnej sestry.

 

 

 

Cenník úkonov jednodňovej chirurgie

Výkony jednodňovej chirurgie sú vo väčšine prípadov preplácané zdravotnými poisťovňami a sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Pri pacientoch samoplatcoch, pri využití nadštandardných ubytovacích služieb, respektíve služieb priamo nesúvisiacich so zdravotným výkonom alebo pri výkonoch plastickej chirurgie vás zdravotná sestra individuálne informuje o výške poplatku za jednotlivé služby alebo úkony.

 

 

Máme zmluvný vzťah s nasledovnými zdravotnými poisťovňami pôsobiacimi v rámci Slovenskej republiky:  

  • Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
  • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
  • Union zdravotná poisťovňa, a. s.

 

 

 

Objednajte sa na vyšetrenie  Zavolajte nám

 

Aké bude u nás počasie?