Jednodňová
chirurgia

Naše služby

 

V rámci nášho zariadenia poskytujeme výkony jednodňovej všeobecnej a úrazovej chirurgie, ortopédie aj s nutnosťou hospitalizácie do maximálne 24 hodín.

 

 

 

 

Chirurgia a ortopédia patria k základným medicínskym odborom. Chirurgia sa zaoberá diagnostikou a liečbou ochorení a úrazov, ktoré sú liečiteľné chirurgickými metódami. Chirurgická ambulancia poskytuje odbornú starostlivosť pacientom s chirurgickými ochoreniami a úrazmi a vykonáva aj operačné zákroky. Ortopédia sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, posudzovaním a výskumom ochorení a úrazov pohybového ústrojenstva všetkých vekových kategórií. Okrem možností konzervatívnej liečby, najmä medikamentóznej a rehabilitačnej, využíva aj operačné liečebné postupy, ktoré sú v odbore ortopédia dominantné.

 

 

 

 

 

Výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore chirurgia 

 1. diagnostické biopsie kože, podkožia a svalov
 2. exstirpácia benígnych a malígnych nádorov kože, podkožia a svalov
 3. exstirpácia lymfatických uzlín
 4. exstirpácia benígneho nádoru prsnej žl'azy
 5. exstirpácia gangliómu
 6. operácia jednoduchých prietrží
 7. operácie jednoduchých prietrží s použitím siet'ky
 8. operácia varixov dolných končatín
 9. operačná extrakcia malého osteosyntetického materiálu a vonkajších fixátorov 

 

 

 

 

Výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore ortopédia a traumatológia 

1. artroskopické výkony v ramennom zhybe
2, artroskopické výkony v lakt'ovom zhybe
3. artroskopické výkony v zápästí
4. artroskopické výkony v kolennom zhybe
5. artroskopické výkony v členkovom zhybe
6. operácia ruptúry Achilovej šl'achy
7. operácia poúrazovej paraartikulárnej burzitídy vo všetkých lokalizáciách
8. operačná mobilizácia kontraktúry stuhnutého kĺbu
9. operačná dynamizácia vnútrodreňových klincov
10. operačná extrakcia malého osteosyntetického materiálu a vonkajších fixátorov
11. operačná repozícia jednoduchých zlomenín v celkovej anestézii
12. operácia syndrómu karpálneho tunela
13. operačné zákroky na ruke
13a. operačné riešenie pollex saltans
13b. operačné riešenie fractura metacarpi
13c. excízia a exstirpácia novotvarov kože a mäkkých štruktúr ruky
14. operačné zákroky na lakti
14a. operačné riešenie epicondylitis radialis
14b. operačné riešenie epicondylitis ulnaris 14c. operačné riešenie fractura capitis radii 14d. operačné riešenie mus articulare
14e. operačné riešenie synovitis cubiti
15. operačné zákroky na ramene a ramennom zhybe
15a. operačné riešenie ruxatio acromioclavicularis
15b. operačné riešenie fractura claviculae
15c. operačné riešenie abruptio tuberculi majoris et minoris humeri
15d. operačné riešenie decompresio subacromialis
15e. operačné riešenie instabilitas glanohumeralis
15f. operačné riešenie ruptúry rotátorovej manžety
15g. operačné riešenie SLAP - lézia (poškodenie labrum glenoidale)
16. operačné zákroky na nohe
16a. operačné riešenie hallux valgus
16b. operačné riešenie pes transversoplanus
16c. operačné riešenie digitus hammatus
16d. operačné riešenie digitus malleus
16e. operačné riešenie digitus supraductus
16f. operačné riešenie metatarsus I. varus
16g. operačné riešenie morbus Laderhose
16h. operačné riešenie neuralgie Mortoni
16i. excízia a exstirpácia novotvarov kože a mäkkých štruktúr nohy
17. artroskopická operácia subakromiálneho impingement syndrómu (len artroskopicky)
18. operácia Dupuytrenovej kontraktúry
18a. punkčná fasciektómia 18b. parciálna fasciektómia
18c. totálna fasciektómia
19. operačné výkony pre útlakové syndrómy
19a. discízia ligamentum carpi transversum bez epineurolýzy nervus medianus
19b. discízia ligamentum carpi transversum s epineurolýzou nervus medianus
19c. transpozícia nervus ulnaris
20. operácie šliach na ruke
20a. tenolýza
20b. transpozícia šl'achy
20c. sekundárna sutúra šľachy
20d. vol'ný šl'achový transplantát
21. operácie malých kĺbov ruky
21a. artrolýza
21b. artrodéza

 

 

 

 

 

 

Zároveň pacientom poskytujeme nadštandardnú zdravotnú starostlivosť. Ortopedická ambulancia predstavuje kompletný rehabilitačný priestor.

Pre potreby pacientov k nám dvakrát do týždňa dochádza protetik. Naše zariadenie spolupracuje s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorej študenti v odbore fyzioterapia pravidelne dochádzajú do nášho nariadenia v rámci výskumného projektu. Pacientom tak poskytujeme nadštandardnú pooperačnú starostlivosť formou rehabilitácií, ktoré pacientovi pomáhajú skrátiť dobu rekonvalescencie.

 

 

 

 

 

Práca fyzioterapeuta spočíva v predoperačnom vyšetrení pacienta,v edukácii pacientov aj vyšetrením po operáciách. To znamená, že pacientom nielen vysvetľujú proces rehabilitácie ale prakticky ich už aj ráno po operácii učia ako rozcvičiť jednotlivé kĺby a svaly a to priamo od prvého dňa po operačnom zákroku. Fyzioterapeut pristupuje ku každému pacientovi individuálne a následne pri pooperačných kontrolách ho inštruuje k ďalším rehabilitačným cvikom a odporučí ďalšiu liečbu, napríklad aj využitím rôznych funkcií diadynamiku. Pacientom poskytujeme aj služby vo forme ACP terapie, infúznej liečby či možnosti zapožičania motodlahy.

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Využitie viacúčelového prístroja Diadynamik

Zariadenie disponuje vlastným sonografom a viacúčelovým prístrojom ETIUS ULM – čo je prístroj, ktorý poskytuje možnosť troch druhov liečby, resp. terapie:

 • elektrická liečba;
 • laserová liečba;
 • ultrazvuková liečba

Diadynamik sa najčastejšie využíva pri ochoreniach pohybového aparátu, pri bolestiach pri bolestiach kĺbov, svalov a chrbtice, omrzlinách, či poruchách prekrvenia, poúrazových stavoch alebo reumatickej artritíde. 

 

Čítať viac

 

 

 

 

Sonografia

Sonografia je diagnostická zobrazovacia technika postavená na ultrazvuku, ktorá je využívaná na vizualizáciu svalov a vnútorných orgánov, ich veľkostí, štruktúry, patológii alebo lézií. V zariadení máme k dispozícii vlastný sonograf, ktorý má brušnú aj lineárnu sondu. Lekári ho využívajú pri vyšetreniach, teda pri diagnostike pohybového aparátu. Umožní nám tak rýchlejšie diagnostikovanie a zároveň umožní aj ušetriť finančné prostriedky a čas nielen nám, ale aj pacientovi, ktorý nie je nútený navštevovať iné zdravotnícke zariadenia.

Pozrite sa, ako u nás prebieha vyšetrenie na sonografe.

 

 

 

 

 

 

 

Vyšetrenie bedrových kĺbov sonografom

 

 

 

Ultrazvukové vyšetrenie bedrových kĺbov je jedným z prvých vyšetrení novorodenca. Ide o preventívne screeningové vyšetrenie, ktoré je zamerané na skorú diagnostiku dysplázie bedrových kĺbov. Dysplázia bedrového kĺbu je vývojová porucha, pri ktorej dochádza k chybnému vývoju vzájomného postavenia jamky voči hlavici v bedrovom kĺbe. Podľa zákona musí byť prvé sonografické vyšetrenie dieťaťa realizované najneskôr do 4 – 6 týždňa od narodenia dieťaťa. Kontrolné vyšetrenie sa realizuje najčastejšie okolo 3-4 mesiaca veku dieťaťa a prípadné ďalšie kontroly, riadi ortopéd.

 

Vyšetrenie bedrových kĺbov môžete absolvovať na našom pracovisku od 10/2019. Vyšetrenie dieťaťa netrvá dlho, väčšinou  10 – 15 minút.  Naša ortopedická ambulancia  so sonografom  sa nachádza na prvom poschodí. V prípade potreby je rodičom k dispozícií bezbariérový prístup /el. ovládaná plošina/.  Rodičom však odporúčame v záujme rýchlejšieho vybavenia  aby si deti priniesli vo vajíčku , v prenosnej detskej autosedačke alebo v nosiči. K vyšetreniu je potrebné si priniesť 1-2 látkové plienky.  Na vyšetrenie sa môžete objednať na našej ortopedickej ambulancii na tel. čísle 0948 359 575. Láskavo prosíme pacientov aby sa objednávali v čase od 7:00-8:00 a 14:00-15:00.   

 

 

 

 

 

 

Rehabilitácie Motorovou dlahou

 

 

 

 

Motorová dlaha sa využíva pri pasívnej pohybovej liečbe - CPM (Continous Passive Motion). Ide o kontinuálnu liečebnú rehabilitáciu po operáciách alebo úrazoch kolenného, bedrového, ramenného alebo lakťového kĺbu. Prístroj vykonáva rehabilitáciu končatiny pomocou vlastného elektrického pohonu podľa individuálnych potrieb pacienta. Všetky rozsahy pohybu možno pohodlne nastaviť v priebehu terapie pomocou diaľkového ovládača. Motodlahu môžete využiť priamo po operácií alebo v prvých dňoch až týždňoch po zákroku. Denný harmonogram sa samozrejme líši od typu zákroku.

 

Čítať viac

 

 

 

 

 

Terapia autológnou kondiciovanou plazmou (ACP)

Liečba krvnou plazmou je efektívna pri nasledovných diagnózach:

 • artróza, chondromalácia, chondropatia;
 • ložiskové defekty kĺbovej chrupavky, najmä v liečbe poúrazových stavov;
 • liečba akútnych a chronických zápalov šliach a väzov, športové ochorenia úponov šliach a väzov (entezopatie - tenisový a golfový lakeť); a mnohých ďalších diagnózach.

 

Čítať viac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambulantná infúzna liečba

Ambulantná infúzna liečba je moderný spôsob liečby pomocou infúzií s cieľom dosiahnuť zlepšenie zdravotné stavu pacienta. Využíva sa pri poruchách imunity, poruchách prekrvenia končatín, poruche sluchu a nedoslýchavosti, závratoch, únavových syndrómoch, poruchách pamäti, pri reprodukčnej imunológii, pri osteoporóze, po úrazoch a čo je dôležité aj pri pacientoch s akútnymi a chronickými ochoreniami pohybového aparátu chrbtice, kĺbov, svalov. Jej výhodou je, že nie je potrebná hospitalizácia pacienta, pacient sa objedná na presný čas. Počet potrebných infúzií býva zvyčajne 5 až 10.

 

Čítať viac

 

 

 

 

 

 

Služby protetika - ortotika

Raz do týždňa dochádza do nášho zariadenia protetik - ortotik. . Protetik vám poskytne informácie a pomoc pri výbere a používaní vhodnej protetickej pomôcky. Odbor protetika sa zaoberá spôsobmi náhrady chýbajúcej časti tela, zvyčajne končatiny (či už došlo k strate časti tela po úraze, ochorení alebo chýba od narodenia), teda jej tvaru aj pohybovej funkcie. Technická pomôcka sa nazýva protéza.

 

Čítať viac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTROSKOPICKÉ OPERÁCIE KOLENA, RAMENA, LAKŤA, ZÁPÄSTIA A ČLENKA

V súčasnosti artroskopia predstavuje najmodernejšiu diagnostickú a terapeutickú metódu.

Výhody artroskopie sú malé operačné ranky veľkosti cca 1 cm, rýchlejšie hojenie a rehabilitácia, a teda kratšia práceneschopnosť, presná vizualizácia kĺbu vďaka kamere, minimálne poškodenie zdravých tkanív, menšia pooperačná bolesť, znížené riziko infekcie, možnosť realizovať širokú škálu operačných výkonov v rámci jednodňovej chirurgie.

 

Čítať viac

 

 

 

 

 

LAPAROSKOPIA HERNIE A ŽLČNÍKA

K najčastejším laparoskopickým zákrokom vo všeobecnosti patrí hernioplastika (odstránenie hernie), cholecystektómia (odstránenie žlčníka) a apendektómia (odstránenie apendixu, teda červovitého výbežku slepého čreva). K výhodám laparoskopických operácií patrí malá operačná rana a z toho vyplývajúca kratšia rekonvalescensia a rýchlejšie hojenie rán, menšie pooperačné bolesti, menšia strata krvi, menšia stresová reakcia organizmu v priebehu operácie ale aj možnosť detailnejšieho pohľadu na orgány v brušnej dutine.

 

Čítať viac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podoskop

Podoskop je moderné diagnostické zariadenie používané na detekciu ortopedických ochorení chodidla pomocou vysoko polarizovaného svetla. ;Obraz chodidla je pomocou zabudovanej videokamery prenášaný do počítača, ktorý, v prípade potreby, vieme zaznamenať a ;porovnať s ;predchádzajúcim vyšetrením. Týmto spôsobom vieme objektívne sledovať vývoj liečby u pacienta. ;Vyšetrenie prebieha postavením pacienta na akrylátovú dosku, čo je vysoko odolný materiál s ;optimálnym prenosom svetla a s ;nosnosťou do ;180kg. Na základe ; obrazu klenby nohy pacienta vieme ;vyhodnotiť všetky aspekty ; potrebné k ;navrhnutiu individuálnej liečby. Podoskopickým vyšetrením sa zameriavame prevažne na diagnostiku chýb chodidla a nohy u ;detí ale aj u ;dospelých, najmä u športovcov.

 

 

Vyšetrením pomocou podoskopu môžeme diagnostikovať:

 • vrodené alebo získané deformity chodidla (priečne a pozdĺžne plochonožie, valgozitu päty)
 • používanie nesprávnej obuvi v období rastu
 • nesprávne zaťaženie klenby nôh pri športovej aktivite
 • pôvod bolesti pri chôdzi


 

Aké bude u nás počasie?